Khadouja Harouaka
Pennsylvania State University

Past NAI Teams